Profilaktyczna opieka zdrowotna

Profilaktyczna opieka zdrowotna 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zawadach informuje:

PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ W SZKOLE

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w szkole sprawuje pielęgniarka środowiskowa z przychodni NZOZ ,,Gaudium” Adam Wojciech Cukrowski w Zawadach.

Świadczenia pielęgniarki obejmują:

  • Świadczenia profilaktyczne, w tym wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych,
  • Świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I-VI szkoły podstawowej,
  • Doradztwo dla dyrektora szkoły zgodnie z posiadanymi kompetencjami,
  • Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Rodzice na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami mają prawo wyrazić pisemny sprzeciw wobec objęcia ucznia opieką profilaktyczną. Sprzeciw należy złożyć w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę, tj.:

NZOZ ,,Gaudium” Adam Wojciech Cukrowski

Zawady, ul. Sienkiewicza 7