Apel Rady Rodziców

Drodzy Rodzice,

Z nowym rokiem szkolnym Rada Rodziców pragnie zaprosić wszystkich rodziców i przyjaciół szkoły do współpracy, celem której jest stworzenie jak najlepszych warunków umożliwiających naszym dzieciom ich głębszy rozwój oraz odkrywanie talentów.

Składka na Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi:

·       50 zł (jedno dziecko uczące się w szkole)

·       40 zł (drugie dziecko)

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat do wychowawców klas lub na nr rachunku w BS Zambrów O/Zawady:

31 8775 0009 0040 0400 0707 0013

Mamy wiele pomysłów i planów, które chcielibyśmy realizować wraz z Wami, drodzy Rodzice, Dyrekcją szkoły, Gronem Pedagogicznym i Samorządem Uczniowskim.

Radę Rodziców tworzymy my, Rodzice, poprzez wybranych i oddelegowanych przez nas przedstawicieli z każdej klasy. Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrektorem szkoły decyduje miedzy innymi o tym:

·       W jakich warunkach będą uczyć się nasze dzieci,

·       Jak będzie wyglądał ich czas spędzany w szkole,

·       Jakie nagrody dostaną i jakimi zabawkami będą bawić się w szkole.

Jednakże bez waszej pomocy te plany nie będą możliwe do zrealizowania, dlatego zwracamy się do Państwa z apelem o wpłaty. Pieniądze zebrane przez Radę Rodziców posłużą do:

·       Ufundowania nagród dla dzieci za ich osiągnięcia,

·       Zachęcania naszych uczniów do udziału w różnorodnych konkursach,

·       Organizowania różnych akcji, mających na celu urozmaicenie życia szkolnego.

Wyżej wymienione cele mogą zostać zrealizowane tylko dzięki Państwa pomocy, dlatego jeszcze raz prosimy o liczne wsparcie.

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej

 im. św. Jana Pawła II w Zawadach