Wykaz instytucji pomocowych

Wykaz placówek oraz osób i instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie    w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno - pedagogicznej                    i wychowawczej

Na terenie szkoły funkcjonuje  „ Anonimowa skrzynka na sygnały”, która ma służyć wzmocnieniu współpracy między rodzicami a szkołą.

Instytucje udzielające pomocy:

  1. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna  w Łapach tel. (85)7152334   
  2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadach tel.  (85)7140116 w 43 lub 40
  3. Poradnia Zdrowia Psychicznego Białystok ul. Słonimska tel. (85)7415645
  4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Włókiennicza7, tel. (85)7445028
  5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tel. (85)7321772
  6. Niebieska linia 800-1200-02
  7. Kryzysowy Telefon Zaufania tel.  116123