Dzień Edukacji Narodowej

10 października 2013 r. w naszej szkole obchodziliśmy Święto Edukacji Narodowej. Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia, którą przygotowali uczniowie pod kierunkiem opiekunek Samorządu Uczniowskiego .

Uroczystość rozpoczęła się częścią artystyczną, w której uczniowie wyśpiewali i wyrecytowali słowa podziękowania za codzienną trudną pracę pedagogów. Następnie wystąpiła grupa uczniów z gimnazjum z pełną humoru scenką kabaretową, opowiadającą o jednym dniu pracy nauczycieli w szkole. Po części artystycznej głos zabrał przybyły na tę uroczystość Wójt naszej gminy Krzysztof Wądołowski, który skierował do pracowników oświaty ciepłe podziękowania za trud włożony w edukację młodego pokolenia. Serdeczne podziękowania za opiekę, wychowanie i dydaktyczny trud złożyła również Pani  Dyrektor Banku Spółdzielczego w Zawadach  Bożena Zajkowska. Na ręce Pani Dyrektor złożyła wspaniałą wiązankę kwiatów. Uroczystość przebiegła w miłej i radosnej atmosferze.