Myśli św. Jana Pawła II

"Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej."

Czytanie

W ramach obchodów Dnia Literatury dziecięcej, który ustanowiono w celu promowania literatury oraz inspirowania najmłodszych czytelników do sięgania po książki, uczniowie klas II i III Gimnazjum czytali fragmenty książek dla swoich młodszych kolegów z klas 0-III Szkoły Podstawowej. Galeria zdjęć