Myśli św. Jana Pawła II

"Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej."

Biało-czerwone

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum imienia św. Jana Pawła II w Zawadach   wzięła udział w projekcie "W barwach biało-czerwonych", który był realizowany z okazji Święta Konstytucji 3 Maja oraz Święta Flagi.                                                                                  Projekt organizowany jest pod patronem Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Przedsięwzięcie, które zitegrowało naszą społeczność szkolną, przygotowały: p. Barbara Dąbrowska oraz p. Renata Konopka. Prezentację opracowała p. Renata Konopka.