Myśli św. Jana Pawła II

"Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej."

JAN PAWEŁ II - WIELKI AUTORYTET

"Brońmy się przed pozorami miłości,
nie miłujemy słowem i językiem,
ale czynem i prawdą"
                                    Św. Jan Paweł II, Rzym 1979r.
 
Osiemnasty maja to data urodzin św. Jana Pawła II, a zarazem Święto Patrona naszej szkoły. W tym dniu odbyła się uroczysta akademia pod hasłem "JAN PAWEŁ II - WIELKI AUTORYTET", którą przygotowali uczniowie klasy Va, Vb i VI Szkoły Podstawowej oraz kl. II Gimnazjum pod przewodnictwem p. I. Gosk, p. B. Żmijewskiej oraz p. K. Pelc. 
Poprzez śpiew i recytację poezji i prozy przypomnieliśmy najciekawsze momenty z życia Ojca Świętego oraz Jego przesłania skierowane do nas. W ten sposób oddaliśmy hołd naszemu Patronowi. W akademii wzięli udział: Wójt Gminy Zawady, Sekretarz, Skarbnik, Dyrektor Biblioteki, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Przewodniczący Rady Gminy, przedstawiciele Rady Rodziców, rodzice,  dyrekcja, nauczyciele, dzieci i młodzież.
 
Myśli i przesłania  Jana Pawła II są dla nas drogowskazami, którymi staramy sie kierować w swoim życiu. 
 
"Człowieka trzeba mierzyć miarą serca" 
                                Św. Jan Paweł II, Sopot 1999r.
                                
Odchodząc zostawił nam przedziwny testament: "Ja jestem zadowolony i wy też bądźcie". Możemy jedynie domyślać się, z czego tak bardzo cieszył sie Karol Wojtyła w tych dniach. Przez 27 lat niezmordowanie kontynuował bieg wiary, przemierzając wszystkie kontynenty siał ziarno słowa Bożego w glebę świata. Nadszedł dzień, gdy bieg ukończył, Jego misja została wypełniona i za to go bardzo kochamy.