Myśli św. Jana Pawła II

"Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej."

Światowy Dzień bez Tytoniu

31. 05. 2017r. – nasza szkoła włączyła się do obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu. W szkole zostały wywieszone informacje o szkodliwości nikotyny na zdrowie człowieka. Wychowawcy klas IV-VI oraz I- III gimnazjum przeprowadzili zajęcia na godzinach wychowawczych, udostępnili uczniom prezentacje dotyczące zagrożeń jakie niesie palenie papierosów.

Dziś nikt nie ma wątpliwości, że palenie papierosów jest obarczone kosztami zdrowotnymi i społecznymi. Za szkodliwość palenia papierosów odpowiedzialne są przede wszystkim chorobotwórcze substancje zawarte w dymie papierosowym. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że przez skutki palenia tytoniu rocznie umiera aż 5 milionów osób z całego świata; w wyniku palenia biernego (ekspozycji osób niepalących na dym tytoniowy) życie traci kolejne 600 000 osób. Badania wykazują, że konsekwencje zarówno czynnego, jak i biernego palenia są w perspektywie długoterminowej jednakowe dla obu grup.

Skutki palenia papierosów.

Oczywistymi, bo natychmiastowymi skutkami palenia tytoniu i przebywania w zadymionych pomieszczeniach są: mdłości, podrażnienie oczu oraz układu oddechowego. Wdychanie dymu tytoniowego przez dzieci dodatkowo zwiększa ryzyko wystąpienia u nich zaburzeń psychicznych, w tym depresji i niepokoju. Badania dowodzą także, że czynni palacze żyją przeciętnie o 10-15 lat krócej niż osoby niepalące. Dlaczego? Ponieważ palenie papierosów przyczynia się do poważnych, złożonych chorób, w tym do tych przytoczonych poniżej.