Ogólnopolska kampania "Dobrze Cię widzieć"

Ogólnopolska kampania społeczna „Dobrze cię widzieć” realizowana jest  w ramach projektu „Bezpieczna droga”. Celem kampanii jest poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły i ze szkoły. Towarzyszy jej pięć wartości:

  • Wiedza – dotycząca zasad uczestnictwa w ruchu drogowym.
  • Świadomość – poznanie konsekwencji nieprzestrzegania tych reguł.
  • Odpowiedzialność – zrozumienie, że zachowanie pieszego na drodze wpływa nie tylko na jego życie i bezpieczeństwo, ale równie mocno dotyka pozostałych uczestników ruchu drogowego.
  • Gotowość – bycie odpowiednio wyekwipowanym i umiejętność przystosowania się do zmian w sytuacji na drodze.
  • Życzliwość – zrozumienie, że wszyscy uczestniczy ruchu drogowego mają wspólny cel – sprawne przemieszczenie się z punktu A do punktu B – który łatwiej osiągnąć przy wzajemnym pozytywnym nastawieniu.

W ramach tego projektu 14 lutego 2019 r. nasi uczniowie klas I-VIII otrzymali kamizelki odblaskowe.

Program współfinansowany jest przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości RP, a jej ambasadorem popularny aktor – Cezary Pazura.