PAMIĘTAMY TEN DZIEŃ

„Kto kocha nie obawia się poświęcenia.
Przeciwnie, w ofierze szuka najbardziej
Przekonywującego dowodu swojej miłości”
                                        Św. Jan Paweł II

Pamiętamy Ten Dzień – to tytuł gazetki jaką wykonaliśmy, aby upamiętnić odejście Naszego Patrona oraz oddać Mu hołd. Przez całe swoje życie z wielką odwagą szedł drogą wiary. W ostatnich dniach i godzinach swojego życia poprzez cierpienie i śmierć (2.04.2005r.) odprawił najbardziej poruszające rekolekcje.
 

Kardynał Joseph Ratzinger w homilii wygłoszonej podczas Mszy Świętej Pogrzebowej powiedział: „Możemy być pewni, że nasz umiłowany Papież stoi w oknie Domu Ojca, spogląda na nas i nam błogosławi. Tak, błogosław nam, Ojcze Święty”. Pojawiły się spontaniczne okrzyki i napisy „Santo subito” („Natychmiast Święty”). Nie mogliśmy nie wspomnieć o tym smutnym wydarzeniu jakim było odejście św. Jana Pawła II. Pamiętamy i będziemy pamiętać o Nim. Staramy się poznawać przesłania Naszego Patrona, które ciągle są aktualne. Oto jedno z nich: „Człowiek nigdy nie zazna szczęścia kosztem drugiego człowieka, niszcząc Jego wolność, depcząc jego godność i hołdując egoizmowi” – Homilia, Sopot, 5.06.1999r.). Gazetkę wykonano pod przewodnictwem p. I. Gosk