Gazetka - Nasz Patron

"W Wadowicach, mieście małym, wyrósł człowiek tak wspaniały.
Pierwszy Polak - Papież Świata, który przeżył piękne lata.
Kochał wszystkich zatroskanych, biednych, smutnych, roześmianych".
                                                                       A. Czech, "Wielki Polak"
Nasz Patron - to tytuł gazetki, którą wykonaliśmy, aby upamiętnić nadanie naszej szkole  imienia      św. Jana Pawła II. Był on i jest największym autorytetem moralnym współczesnego świata, także i naszym. Jan Paweł II swoją osobą, swoim słowem, podróżami  oraz miłością do każdego człowieka zmienił oblicze świata. Dlatego staramy się przybliżać Jego przesłania, bardziej je poznawać i rozumieć.
Kwiaty dla Naszego Patrona