Święto Patrona Szkoły 2019

„Przyszedł do nas od Boga, przyniósł nadzieję, miłość i wiarę,
Rozbudził w nas to, co najszlachetniejsze,
Dodał sił w trwaniu niezłomnym,
Łagodził niepokoje, uciszał rozterki, wskazał drogę".

Ze wzruszeniem i dumą wspominamy dzień, w którym Papież Jan Paweł II, niekwestionowany autorytet, wychowawca naszych czasów, wielki przyjaciel dzieci i młodzieży, został patronem naszej szkoły. Już tradycją jest, że w dniu Jego urodzin przypominamy życie i działalność Ojca Świętego. Bardzo kochał młodzież i często się z nią spotykał. Kierował do nich słowa trudne, stawiał przed nimi wysokie wymagania, wytyczał cele. Jednak młodzież nie zniechęcała się. Trwała przy "swoim Papieżu". 

Był i jest dla wielu autorytetem. Cieszył sie wielkim szacunkiem u młodych ludzi. Zapamiętajmy więc jego słowa , które wypowiedział w 1983 roku na Jasnej Górze: "Musicie od siebie wymagać, nawet, gdyby inni od Was nie wymagali", a cztery lata później na Westerplatte dodał: "Każdy z Was młodzi przyjaciele, znajduje w życiu jakieś swoje "Westerplatte". Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można sie uchylić". Te słowa są skierowane także i do nas. Powinniśmy starać się je realizować w codziennym życiu. 

W Dniu Patrona Szkoły, 17 maja 2019 roku, w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia, w której udział wzięli: władze gminne, samorządowe, dyrektor BS, ksiądz proboszcz,  rodzice i cała społeczność szkolna. Uroczystość przygotowały Panie:      I. Gosk, K. Pelc, I. Ludkiewicz. GALERIA ZDJĘĆ