Ogólnopolska Zbiórka na Fundusz Stypendialny

Ogólnopolska Zbiórka Pieniędzy na Fundusz Stypendialny dla młodzieży zdolnej pochodzącej z rodzin niezamożnych - to akcja, w którą włączyli się członkowie SKCZbierali pieniądze do puszek pod kościołami w Zawadach i Nowych Chlebiotkach. W zbiórce uczestniczyli: Gabriela Łaska, Natalia Kulikowska, Joanna Żmijewska, Wiktoria Kapica, Ewa Ciborowska i Dominika Grabowska pod przewodnictwem p. I. Gosk oraz p. K. Pelc. W ten sposób młodzież chciała kontynuować dzieło św. Jana Pawła II - Naszego Patrona, który powołany na Tron Piotrowy, nie zapomniał o swoich młodych przyjaciołach. Podczas inauguracji pontyfikatu 22 października 1978r. zwrócił się do młodych: "Wy jesteście nadzieją Kościoła - Wy jesteście moją nadzieją". Dlatego też nie możemy go zawieść.