Bezpieczeństwo dzieci na wsi

W dniu 18 października 2019 roku pracownik Okręgowej Inspekcji Pracy w Białymstoku spotkał się z uczniami naszej szkoły. W czasie prelekcji przedstawił zebranym zasady bezpiecznej pomocy dzieci i młodzieży w gospodarsywie rolnym. Galeria zdjęć

Wiedzę nabytą podczas szkolenia można będzie sprawdzić biorąc udział w konkursach, których tematyka i regulaminy zamieszczone są pod poniższymi linkami. 

Konkurs plastyczny dla klas I - VI

Konkurs wiedzy dla dlas VII - VIII

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Zachęcamy uczniów do udziału w konkursach!