Poznajemy zawody

Dzieci są bardzo ciekawe świata, interesują się pracą zawodową swoich rodziców i bliskich, co uwidocznione jest w trakcie ich spontanicznych zabaw, aktywności i rozmów. Aby ułatwić naszym najmłodszym przedszkolakom rozwijanie zainteresowań i zaspokoić ciekawość zorganizowaliśmy comiesięczne spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. 

We wrześniu udało nam się zapoznać z niezwykle interesującym dla dzieci zawodem strażaka, dzięki współpracy Pana Marka Mężyńskiego i jego aktywności w OSP w Zawadach przedszkolaki miały możliwość obejrzenia całego ekwipunku, wyposażenia wozu strażackiego, a nawet posłuchania prawdziwej tradycyjnej syreny oraz przymierzyć specjalny mundur strażacki. Chętne osoby mogły poczuć się jak prawdziwy strażak i zwiedziły wóz od środka. 

W październiku świętowaliśmy Dzień Poczty Polskiej, dlatego też nie mogło wtedy zabraknąć Pana Listonosza. Pokazał nam jak prawidłowo zaadresować korespondencję oraz w którym miejscu przykleić znaczek. Listonosz opowiedział o swojej pracy, pokazał nam swoją torbę z przesyłkami oraz zaprosił nas na pocztę, gdzie dzieci kupiły znaczki pocztowe oraz wysłały rodzicom przesyłkę-niespodziankę. 

Celem głównym przedsięwzięcia jest poszerzenie wiedzy oraz zainteresowań dzieci na temat wybranych zawodów jak i wyrobienie wśród przedszkolaków szacunku do ludzkiej pracy, uświadomienie jej znaczenia w życiu człowieka.  Galeria zdjęć