POLSKA JEST MATKĄ SZCZEGÓLNĄ

"Od zaufania zbudowanego na prawdzie,
zależy przyszłość Ojczyzny".
                                       św. Jan Paweł II
"Polska jest Matką szczególną" to tytuł kolejnej gazetki, którą wykonaliśmy, aby podkreślić jak ważna dla św. Jana Pawła II była Ojczyzna. Bardzo kochał swój kraj.  Wielokrotnie podkreślał to w swoich wypowiedziach. Podczas drugiej papieskiej pielgrzymki do Polski powiedział: "Polska jest Matką, która wiele wycierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego ma prawo do miłości szczególnej".
Dla uczniów, których szkoła nosi imię św. Jana Pawła II postawa i słowa wypowiedziane przez Niego są szczególnie istotne. Wszyscy starają się wcielać je w swoje życie poprzez postawę patriotyczną, naukę i sumienna pracę dla naszej Ukochanej Ojczyzny.
Gazetkę wykonała p. I. Gosk.