Podziękowania uczennicom kl. VIII b

Serdecznie dziękujemy uczennicom klasy VIII B Kindze i Kamili  za zaangażowanie   w życie szkoły. Siostry  Czarnowskie wykonały przepiękne portrety pisarzy polskich: Marii Konopnickiej, Adama Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza  i Juliusza Słowackiego. Talent uczennic będą podziwiały obecne i przyszłe pokolenia uczniów naszej szkoły.

                                                                                                        Biblioteka szkolna

Galeria prac