JAN PAWEŁ II - WIELKI AUTORYTET

"Brońmy się przed pozorami miłości,
nie miłujemy słowem i językiem,
ale czynem i prawdą"
                                    Św. Jan Paweł II, Rzym 1979r.
 
Osiemnasty maja to data urodzin św. Jana Pawła II, a zarazem Święto Patrona naszej szkoły. W tym dniu odbyła się uroczysta akademia pod hasłem "JAN PAWEŁ II - WIELKI AUTORYTET", którą przygotowali uczniowie klasy Va, Vb i VI Szkoły Podstawowej oraz kl. II Gimnazjum pod przewodnictwem p. I. Gosk, p. B. Żmijewskiej oraz p. K. Pelc. 

Czytaj więcej: JAN PAWEŁ II - WIELKI AUTORYTET

97 rocznica urodzin św. Jana Pawła II

"Pragnę Ci dać Papieżu swoje różne dary,
radość, skruchę, plany i zamiary
i obrazek dla Ciebie namalowany. 
Moje dobre serce i pomocne ręce.
Ty Ojcze Święty uczysz nas miłości i dobra,
a ja chcę być dobra(y)."

W dniu 18 maja 2017 r. przypada 97 Rocznica Urodzin Św. Jana Pawła II. W tym dniu nasza społeczność szkolna świętuje Dzień Patrona. Aby uczcić Jego pamięć, pod kierunkiem p. I. Gosk wykonaliśmy gazetkę poświęconą Wielkiemu Polakowi. 

 

WIWAT MAJ, TRZECI MAJ!

Dokładnie 226 lat temu – 3 maja 1791 roku – Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. Jak co roku w naszej szkole uczciliśmy tę rocznicę Uroczystym Apelem przygotowanym przez p. S. Wądołowskiego. Oprawę muzyczną zapewniła p. B. Żmijewska zaś dekorację wykonały panie: R. Konopka, B. Dąbrowska oraz J. Szmurło.  Galeria zdjęć

Biało-czerwone

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum imienia św. Jana Pawła II w Zawadach   wzięła udział w projekcie "W barwach biało-czerwonych", który był realizowany z okazji Święta Konstytucji 3 Maja oraz Święta Flagi.                                                                                  Projekt organizowany jest pod patronem Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Przedsięwzięcie, które zitegrowało naszą społeczność szkolną, przygotowały: p. Barbara Dąbrowska oraz p. Renata Konopka. Prezentację opracowała p. Renata Konopka.

Spotkanie z poezją Jana Pawła II

Dnia 31 marca w naszej szkole miało miejsce niecodzienne  spotkanie z poezją Karola Wojtyły – Jana Pawła II.  Na początku wystąpili uczniowie z klasy I i III b szkoły podstawowej z montażem słowno – muzycznym, przypominając najważniejsze momenty z życia  Jana Pawła II. Kolejnym punktem spotkania było zaprezentowanie przez uczniów kl IV-VI i gimnazjum poezji Karola Wojtyły – Jana Pawła II. W formie wieczoru poetyckiego uczniowie przypomnieli najpiękniejsze strofy naszego Patrona. 

Galeria zdjęć