Myśli św. Jana Pawła II

"Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej."

Kalendarz roku

Kalendarz pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23–31 grudnia 2018 r.

3.

Ferie zimowe

21 stycznia - 3 lutego 2019 r.

4.

Egzamin gimnazjalny

Egzamin ósmoklasisty

10-12 kwietnia 2019 r.

15-17 kwietnia 2019 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.

7.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 listopada 2018 r. (Zaduszki)

10-12. kwietnia 2019 r. (Egzaminy gimnazjalne)

15-17. kwietnia 2019 r.(Egzamin ósmoklasisty)

2 maja 2019 r. (Dzień flagi)

8.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r. 

9.

Ferie letnie

22 czerwca–31 sierpnia 2019 r.