Kalendarz roku

Kalendarz pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23–31 grudnia 2019 r.

3.

Ferie zimowe

20 stycznia - 2 lutego 2020 r.

4.

Egzamin ósmoklasisty

21 - 23 kwietnia 2020 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia - 14 kwietnia 2020 r.

7.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 stycznia 2020 r.

3 stycznia 2020r.

7 stycznia 2020r.

21 - 23 kwietnia 2020 r. (Egzamin ósmoklasisty)

30 kwietnia 2020r.

12 czerwca 2020r.

8.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r. 

9.

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.