Pracownicy

Nauczyciele

Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zawadach

w roku szkolnym 2019/2020

 

Dyrektor  -  Iwona Słomczewska

Wicedyrektor –  Agnieszka Szymańska

 Lp.

 Nauczyciel

 Nauczany przedmiot, funkcja

 1

 Chowańska Emilia

 muzyka, plastyka, język angielski

 2

 Czarnowska Beata

 oddział przedszkolny - 5-latki

 3

 Dąbrowska Barbara

 oddział przedszkolny - 6 latki

 4

 Gosk Irena

 religia

 5

 Grabowski Paweł

 przyroda, biologia, matematyka

 6

 Kardasz Krzysztof

 wychowanie fizyczne

 7

 Konopka Renata

 edukacja wczesnoszkolna

 8

 Kruszewski Mariusz

 chemia, edukacja informatyczna,  informatyka, matematyka

 9

 Lewczuk Elżbieta  j. polski

 10

 Małyszko Izabela

 logopeda

 11

 Miniewicz Renata  oddział przedszkolny- 3-4 latki

 12

 Misiukiewicz Anna

 edukacja wczesnoszkolna

 13

 Pelc Katarzyna

 religia

 14

 Piotrowska Maria  j. polski

 15

 Romatowska Małgorzata  język niemiecki, bibliotekarz

 16

 Sawicka Katarzyna

 j. angielski

 17

 Słomczewska Iwona

  j. angielski

 18

 Stypułkowska Hanna

 edukacja wczesnoszkolna

 19

 Szmurło Joanna

 pedagog

 20

 Szymańska Agnieszka

 matematyka

 21

 Tołczyk Agnieszka

 przyroda, fizyka, edukacja informatyczna, informatyka, technika, WDŻ

 22

 Wądołowski Sławomir

 historia, wos, edukacja dla bezpieczeństwa

 23

 Zajkowska-Bielawska Grażyna

 geografia, wychowanie fizyczne