Myśli św. Jana Pawła II

"Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej."

Ogłoszenia

OBIADY

Opłata za obiady w lutym wynosi 99 zł (dzienny koszt obiadu - 5,50zł). Płatne do 20 lutego 2018r.