Ogłoszenia

OBIADY

Opłata za obiady w maju wynosi 83,03 zł (dzienny koszt obiadu - 4,37 zł). Płatne do 19-go maja.