Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II - 2019

Pojęcie "Ojczyzna" rozwija się w bezpośredniej 
bliskości pojęcia "rodzina".  -   św. Jan Paweł II

Dnia 25 marca 2019r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Janie Pawle II. Dwudziestu pięciu uczestników pisało test w dwóch kategoriach wiekowych. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy o Naszym Patronie. Jego słowa, myśli, przesłania są nam bardzo bliskie. Konkurs przeprowadziły Panie: I. Gosk i K. Pelc.

"Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia. Być człowiekiem sumienia, to znaczy przede wszystkim, w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać" - św. Jan Paweł II.    Galeria zdjęć