Myśli św. Jana Pawła II

"Troska o dziecko (...) jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka."