Przedstawienie kl. IV "Pinokio"

W ramach zajęć teatralnych uczniowie klasy czwartej przygotowali spektakl na podstawie baśni Carla Collodiego pt.”Pinokio”. Tytułowy bohater – drewniany pajac- nie słuchał swego ojca Dżepetta  ani Gadającego Świerszcza i Dobrej Wróżki, ulegał zaś namowom złych kolegów i przypadkowo spotkanych  oszustów.  Na szczęście zrozumiał swoje złe zachowanie i postanowił zmienić się w dobrego chłopca.

14 czerwca  2019 roku przedstawienie  mogli obejrzeć uczniowie naszej szkoły, zaproszeni rodzice i nauczyciele.

Galeria zdjęć

Stop uzależnieniom!

Dnia 6 czerwca 2019r. odbyło się podsumowanie projektu profilaktycznego pod tytułem "Stop uzależnieniom!". Jego głównym celem było podniesienie wśród młodzieży poziomu wiedzy o konsekwencjach i zagrożeniach wynikających z używania substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie i promowanie pozytywnych wzorców. W ramach projektu w szkole odbyły się dwa konkursy o tematyce profilaktycznej: konkurs wiedzy oraz konkurs na plakat - oba pod hasłem: "Stop dopalaczom i narkotykom!". Ponadto młodzież przygotowała i wystawiła Pantomimę o tematyce uzależnień. Zaproszona do współpracy studentka Pedagogiki Resocjalizacyjnej opracowała i przedstawiła prezentację oraz na jej podstawie przeprowadziła quiz. Uczestnikami projektu była grupa uczniów z klasy VIII pod opieką p. Pedagog J. Szmurło oraz wych. A. Szymańskiej. Galeria zdjęć

Czytaj więcej: Stop uzależnieniom!

"Spotkania z mitologią" - projekt edukacyjny kl. Vb

Projekt edukacyjny „Spotkania z mitologią” przeznaczony był do realizacji w  klasie 5b  szkoły podstawowej. Zawierał on wybrane treści z podstawy programowej w zakresie  języka polskiego. Konstrukcja projektu umożliwiła uczniom podejmowanie twórczych działań oraz rozbudzała zainteresowania dotyczące wierzeń starożytnych Greków. Celem projektu było dostarczenie uczniom wiedzy na temat mitologii greckiej i i jej roli w kulturze europejskiej,  zapoznanie uczniów z treścią mitów, kształcenie umiejętności korzystania z różnych narzędzi, tj. lektura, technologia komputerowa i informatyczna, kształcenie wyobraźni. Projekt składał się z trzech etapów: zapoznanie z treścią mitów proponowanych na lekcjach i dodatkowych, czytanych w domu, udział w konkursie wiedzy o bohaterach mitologicznych i ich przygodach „Jeden z szesnastu” oraz pokaz mody starożytnych Greków i Rzymian.

Galeria zdjęć

"Ocalić od zapomnienia" - projekt edukacyjny kl. VIII

Celem ogólnym projektu edukacyjnego w klasie VIII było propagowanie wiedzy o regionie, uwrażliwienie na bogactwo wartości, tradycję i kulturę najbliższego otoczenia. Jednym z celów szczegółowych było  wykształcenie potrzeby rozwijania i pogłębiania wiedzy o dziejach regionu - „Małej ojczyzny”. Uczniowie podzieleni na grupy przygotowali materiały na następujące tematy: Życie zatrzymane na fotografii, Moja mała ojczyzna i  Pamięć o wojennej przeszłości.

Uczniowie oparli swoje działania o własne fotografie, materiały udostępnione ze zbiorów prywatnych i bibliotecznych oraz o opowieści dziadków i babć, których wojna szczególnie doświadczyła. Efektem pracy nad projektem były prezentacje multimedialne, plakaty i albumy. Prace zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu.

Galeria zdjęć

Projekt edukacyjny "W świecie Narnii"

Lekturowe pudełka
Zgodnie z myślą Konfucjusza :
„ Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”
uczniowie klasy Vb realizowali działania projektu lekcyjnego, związanego z omówieniem lektury „Opowieści z Narnii”. W pierwszym etapie realizacji projektu samodzielnie przygotowali pudełka. Już na etapie czytania książki zastanawiali się, jakie przedmioty kojarzą się im z treścią utworu. Zadaniem podczas prezentacji prac było omówienie zawartości pudełka i uzasadnienie wybranych przedmiotów. Drugim etapem było przygotowanie gry planszowej na podstawie lektury. Sprawdzianem dla twórców gier były oceny kolegów, którzy wyrażali opinię o każdej propozycji. Wybrano najciekawsze prace. Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością i pomysłowością. Brawo!

Galeria zdjęć