Projekt "Nauka kluczem do sukcesu"

Projekt „Nauka kluczem do sukcesu” (nr  WND-POKL.09.01.02-20-871/13-00) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

       Od września uczniowie Zespołu Szkół w Zawadach mogą uczestniczyć w projekcie "Nauka kluczem do sukcesu" realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki na terenie naszej szkoły. Projekt ukierunkowany jest na wyrównanie szans edukacyjnych a uczniowie mają możliwość uczestniczenia w następujących zajęciach dodatkowych:

    a). zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:

 • zajęcia logopedyczne indywidualne,
 • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,
 • zajęcia wyrównawcze  z matematyki,
 • zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy „0”
 • warsztaty efektywnego uczenia się.

    b). zajęcia rozwijające uzdolnienia:

 • zajęcia  rozwojowe z języka polskiego (dziennikarskie),
 • zajęcia rozwojowe z języka polskiego,
 • zajęcia rozwojowe z języka angielskiego,
 • zajęcia rozwojowe z matematyki,
 • zajęcia rozwojowe z chemii,
 • zajęcia rozwojowe z fizyki,
 • zajęcia twórcze,
 • zajęcia sportowe (lekkoatletyka, gry zespołowe),
 • Akademia „Dobrego Ekologa”,
 • Ruch- nieodłączną częścią myślenia i uczenia się,
 • Akademia Młodzieżowych Liderów,
 • zajęcia muzyczno-instrumentalne.

   c). zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego:

 • cześć matematyczno – przyrodnicza,
 • język niemiecki.

d). zajęcia przygotowujące do sprawdzianu po VI klasie Szkoły Podstawowej.

e). doradztwo edukacyjno-zawodowe.