Warsztaty "ABC depresji"

W dniach 07.12, 13.12.2017 r. w Szkole Podstawowej w Zawadach odbyły się warsztaty, w których uczestniczyli uczniowie klas VII SP, II-III gimnazjum oraz nauczyciele i wychowawcy. Tematem warsztatów było przybliżenie zagadnień dotyczących smutku i depresji wśród młodzieży. Warsztaty realizowane były w ramach projektu wspierania szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji  kryzysowych.

Warsztaty prowadziła pani Dyrektor Małgorzata Romatowska oraz pedagog Joanna Szmurło.