Lekcje z projektem "Chłopcy z Placu Broni"

Uczniowie klasy V realizowali na lekcjach języka polskiego zadania projektu edukacyjnego związanego z lekturą ”Chłopcy z Placu Broni”. Głównym celem projektu było kształtowanie nawyku obcowania z literaturą, a poza tym rozwijanie zainteresowań czytelniczych, doskonalenie umiejętności korzystania z różnego typu słowników, gromadzenie i selekcja materiału oraz współpraca w grupie. Zakończeniem działań projektowych uczniów było zaprezentowanie przed kolegami swojej pracy przez  grupy: reporterów, sprawozdawców, trupę teatralną, zespół zwiadowców i zespół doradców. 

Galeria zdjęć