Teatrzyk kukiełkowy przedstawia...

Klasy IVa i IVb uczestniczyły w międzyklasowym projekcie „Teatrzyk kukiełkowy przedstawia…”. Do prac nad realizacją projektu zgłosili się uczniowie, którzy chcieli wykazać się swoim talentem animatorskim. Na warsztat  wzięli balladę Adama Mickiewicza „Pani Twardowska”. Stworzyli różnorodne kukiełki, odpowiednią scenografię i po próbach wystąpili przed publicznością. Uczniowie klasy IVb zaprezentowali swoje przedstawienia przed uczniami klasy 0, piątej i siódmej. Widzowie nagrodzili występy młodych animatorów gromkimi brawami.  

Galeria zdjęć