Projekt "Być przedsiębiorczym"

Program "Przedsiębiorczość" to innowacyjny program edukacyjny realizowany w ramach projektu "Być przedsiębiorczym" w oparciu o platformę internetową, który wspomaga realizację zajęć przedmiotowych, programu wychowawczego oraz zajęć pozalekcyjnych w Gimnazjum.
Uczniowie naszej szkoły w oparciu o ten program realizują obowiązkowy projekt gimnazjalny z fizyki. Wszystkie działania do projektu uczniowie realizują na platformie http://www.przedsiebiorczosc.junior.org.pl/pl Opiekunem tego programu w Gimnazjum w Zawadach jest p. Agnieszka Tołczyk, a realizują go uczniowie z klasy II A Gimnazjum: Justyna Kozłowska, Aleksandra Dmochowska, Adam Popławski, Dawid Janecki.