Spektakl profilaktyczny

Wychodząc naprzeciw zasadom, które nakładają na szkoły obowiązek podejmowania działań wychowawczo - profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących bezpieczeństwa uczniów, picia alkoholu, palenia papierosów lub zażywania innych substancji psychoaktywnych, uczniowie klasy VII pod opieką p. Pedagog J. Szmurło, przy współpracy wychowawcy - p. A. Szymańskiej,  studentki Pedagogiki Resocjalizacyjnej UW w Białymstoku - M. Szymańskiej oraz uczennicy klasy III Gimnazjum - K. Wądołowskiej, stworzyli projekt z zawartymi w nim dwoma scenariuszami przedstawień teatralnych, w których poprzez połączenie tańca, muzyki oraz gry aktorskiej ukazali problemy współczesnego młodego człowieka. W dniu 25 kwietnia zaprezentowali efekty swoich działań na forum szkoły. W przedsięwzięciu udział wzięli zaproszeni goście oraz uczniowie klas IV-VII Szkoły Podstawowej i II - III Gimnazjum.                Galeria zdjęć