"Spotkania z mitologią" - projekt edukacyjny kl. Vb

Projekt edukacyjny „Spotkania z mitologią” przeznaczony był do realizacji w  klasie 5b  szkoły podstawowej. Zawierał on wybrane treści z podstawy programowej w zakresie  języka polskiego. Konstrukcja projektu umożliwiła uczniom podejmowanie twórczych działań oraz rozbudzała zainteresowania dotyczące wierzeń starożytnych Greków. Celem projektu było dostarczenie uczniom wiedzy na temat mitologii greckiej i i jej roli w kulturze europejskiej,  zapoznanie uczniów z treścią mitów, kształcenie umiejętności korzystania z różnych narzędzi, tj. lektura, technologia komputerowa i informatyczna, kształcenie wyobraźni. Projekt składał się z trzech etapów: zapoznanie z treścią mitów proponowanych na lekcjach i dodatkowych, czytanych w domu, udział w konkursie wiedzy o bohaterach mitologicznych i ich przygodach „Jeden z szesnastu” oraz pokaz mody starożytnych Greków i Rzymian.

Galeria zdjęć