Stop uzależnieniom!

Dnia 6 czerwca 2019r. odbyło się podsumowanie projektu profilaktycznego pod tytułem "Stop uzależnieniom!". Jego głównym celem było podniesienie wśród młodzieży poziomu wiedzy o konsekwencjach i zagrożeniach wynikających z używania substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie i promowanie pozytywnych wzorców. W ramach projektu w szkole odbyły się dwa konkursy o tematyce profilaktycznej: konkurs wiedzy oraz konkurs na plakat - oba pod hasłem: "Stop dopalaczom i narkotykom!". Ponadto młodzież przygotowała i wystawiła Pantomimę o tematyce uzależnień. Zaproszona do współpracy studentka Pedagogiki Resocjalizacyjnej opracowała i przedstawiła prezentację oraz na jej podstawie przeprowadziła quiz. Uczestnikami projektu była grupa uczniów z klasy VIII pod opieką p. Pedagog J. Szmurło oraz wych. A. Szymańskiej. Galeria zdjęć

Wyniki konkursu wiedzy pt.: "STOP DOPALACZOM I NARKOTYKOM":

I - Julia Wilczewska kl. VIII

II - Kamila Ciborowska kl. VIII

III - Oliwia Kossakowska kl. VII a, Maciej Maleszewski kl. VIII

Wyniki konkursu na plakat pt.: "STOP DOPALACZOM I NARKOTYKOM":

I - Weronika Wierzbicka kl. VIII

II - Aleksandra Ciborowska kl. VIII

III - Oliwia Iwaniuk kl. VIII