Projekt "Mały miś w świecie wielkiej literatury"

 „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” to Międzynarodowy Projekt Edukacyjny, w którym udział biorą dzieci z oddziałów przedszkolnych - 3,4 latki  5 latki   „0”.   

Każda grupa ma swojego Misia, z którym wspólnie spędzi rok szkolny realizując różne zadania.

Za cel stawiamy sobie:

-zachęcanie dorosłego do głośnego czytania  dzieciom -uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka,

-wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,

- tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,

-wprowadzanie dziecka w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,

-przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych

-kształcenie umiejętności słuchania czytanego tekstu

-rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli

-kształtowanie postaw patriotycznych

-włączenie w życie przedszkola przedstawicieli środowiska lokalnego

-promocja przedszkola.

Plakat projektu