Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

  RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 1. Wioleta Wilczewska                  Oddział Przedszkolny (3 - 4 latków)
 2. Katarzyna Pogorzelska              Oddział Przedszkolny (5 - latków)
 3. Katarzyna Zajkowska                Oddział przedszkolny (6 - latków)
 4. Justyna Górska                         klasa I
 5. Monika Mężyńska                      klasa II
 6. Agnieszka Suchocka                  klasa III
 7. Monika Raszkiewicz                   klasa IV
 8. Izabela Dziubek                        klasa V
 9. Joanna Grabowska                   klasa VI a
 10. Ewa Żurkowska                       klasa VI b
 11. Renata Abramowicz                 klasa VII
 12. Joanna Kossakowska               klasa VIII a
 13. Agnieszka Wądołowska           klasa VIII b

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodniczący Rady Rodziców: Joanna Kossakowska

Zastępca przewodniczącego: Katarzyna Pogorzelska

Skarbnik: Ewa Żurkowska

Sekretarz: Agnieszka Suchocka

Komisja Rewizyjna:

1. Maryla Dąbrowska

2. Izabela Dziubek

3. Grażyna Targońska