Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

  RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 1. Katarzyna Pogorzelska                 Oddział Przedszkolny(3-5-latków)
 2. Izabela Dziubek                           Oddział Przedszkolny (5-6-latków)
 3. Lucyna Roszkowska                     klasa I
 4. Urszula Sakowska                        klasa II
 5. Marta Maliszewska                       klasa III
 6. Magdalena Mieczkowska               klasa IV
 7. Joanna Grabowska                       klasa V a
 8. Jolanta Ciborowska                      klasa V b
 9. Agnieszka Suchocka                     klasa VI
 10. Agnieszka Targońska                  klasa VII a
 11. Bogumiła Czarnowska                 klasa VII b
 12. Agnieszka Grabowska                 klasa VIII
 13. Joanna Kossakowska                  klasa III Gimnazjum

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodniczący Rady Rodziców: Magdalena Mieczkowska

Zastępca przewodniczącego: Joanna Kossakowska

Skarbnik: Lucyna Roszkowska

Sekretarz: Urszula Sakowska

Komisja Rewizyjna:

1. Ewa Żurkowska

2. Maryla Dąbrowska

3. Mariusz Grabowski