Myśli św. Jana Pawła II

"Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej."

Wyjazd na basen

  Dnia 16.02.2018 r. uczniowie klas IVa, IVb, V, VIa, VIb wyjeżdżali na basen do miejscowości Mońki. Doskonalili tam umiejętność pływania. Niektórzy dopiero uczyli się pływać korzystając ze wskazówek swoich - doświadczonych - kolegów i koleżanek. Każdy kilkakrotnie zjeżdżał  ze zjeżdżalni, ogrzewał się w jakuzzi. Rozgrywano nawet mecze piłki siatkowej. Uśmiech towarzyszył każdej twarzy uczniów.  Nad bezpieczeństwem dzieci czuwali panowie ratownicy i nauczyciele - opiekunowie: p. Anna Misiukiewicz, p. Krzysztof Kardasz i p. Grażyna Zajkowska- Bielawska. 
          Zadowoleni i co najważniejsze wszyscy wróciliśmy do szkoły. Mamy nadzieję, że w przyszłym miesiącu znowu tam pojedziemy. Galeria zdjęć
 
Wyjazd uczniów zorganizowała p. Grażyna Zajkowska- Bielawska .