Myśli św. Jana Pawła II

"Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej."

Wyjazd do Teatru Dramatycznego w Białymstoku oraz do Muzeum Wojska

1 marca 2018 roku dwie klasy gimnazjum wybrały się wycieczkę do Białegostoku. Uczniowie obejrzeli spektakl pt. „Zemsta”. Miło nam poinformować, że dwóch uczniów z naszej szkoły, jako jedyni z całej widowni, wzięło czynny udział w przedstawieniu. Na oczach wszystkich zebranych Damian Dobkowski z klasy III oraz Kamil Targoński z klasy II znaleźli się na deskach teatru. Trzeba przyznać, że brawurowo wywiązali się z przydzielonych im ról. Kolejnym punktem wyprawy było Muzeum Wojska. Nasi uczniowie z zainteresowaniem słuchali przewodnika, który w bardzo ciekawy sposób opowiadał nie tylko o eksponatach znalezionych na terenie naszego województwa, ale też o militarnych dziejach Podlasia oraz jego mieszkańców w czasie II wojny światowej. Należy podkreślić, iż każdy z uczestników wycieczki miał możliwość trzymania we własnych dłoniach broni białej i palnej.

Dziękujemy Panu Sławomirowi Wądołowskiemu, Pani Joannie Szmurło oraz Panu Dariuszowi Dąbrowskiemu z opiekę podczas wycieczki.