Egzamin na kartę rowerową 2019

Czternastu uczniów z klasy IV opanowało wiadomości teoretyczne oraz wykazało się dobrą znajomością znaków i przepisów ruchu drogowego. W dniu 13 czerwca 2019 r. dwunastu uczniów na miasteczku ruchu drogowego pozytywnie zaliczyło egzamin na kartę rowerową pod czujnym okiem p. Agnieszki Tołczyk, która przygotowała ich pod kątem treści teoretycznych i przeprowadziła egzamin praktyczny. Zaś dwóch uczniów zaliczyło egzamin praktyczny dopiero w dniu 18 czerwca 2019 r. ze względu na wiek. Zadowolenia i radości było co nie miara. Stres, jaki towarzyszył na egzaminie, szybko znikł, gdyż wszyscy uczniowie zaliczyli go pozytywnie. Gratulujemy wszystkim zdobycia pierwszych uprawnień do kierowania pojazdem jednośladowym po drogach publicznych.

Galeria zdjęć