Myśli św. Jana Pawła II

"Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej."

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski
w roku szkolnym 2018/2019
 
 
 
Opiekunowie:
Renata Konopka i Dariusz Dąbrowski
 
 
 
 
 
 
Przewodnicząca:
Oliwia Iwaniuk kl. VIII
 
 
 
 
 
 
Zastępca przewodniczącej:
Patrycja Łaska kl. III Gimnazjum.
 
 
 
 
 
 
Sekretarz:
Dorota Bielawska kl. III Gimnazjum.
 

Sekcja plastyczna SU:

1.      Justyna Oleksiej klasa VIIb

2.      Oliwia Kossakowska klasa VIIa

3.      Natalia Maleszewska klasa VI

4.      Kamila Czarnowska klasa VIIb

5.      Kinga Czarnowska klasa VIIb

 

Sekcja muzyczna (radiowęzeł):

1. Patryk Ciołek klasa III Gimnazjum

2. Sylwia Maleszewska klasa III Gimnazjum

3. Kacper Krzewski klasa III Gimnazjum

4. Paweł Maleszewski klasa III Gimnazjum


.