Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski
w roku szkolnym 2019/2020
 
 
 
Opiekunowie:  p. Anna Misiukiewicz i p. Katarzyna Sawicka
 
Przewodnicząca:  Wiktoria Kapica kl. VIII a
 
Zastępca przewodniczącej:  Joanna Żmijewska kl. VIII a
 
Skarbnik:  Milena Jałbrzykowska kl. VIIIb
 
 
Sekcja plastyczna SU:

1. Oliwia Kossakowska kl. VIIIa

2. Kinga Czarnowska kl. VIIIb

3. Justyna Oleksiej kl. VIIIb

 

Sekcja muzyczna (radiowęzeł):

1. Wiktoria Kapica kl. VIIIa

2.  Joanna Żmijewska kl. VIIIa

3. Milena Jałbrzykowska kl. VIIIb

4. Sebastian Abramowicz kl. VII

5. Damian Konopka kl. VII

6. Jakub Zajkowski kl. VII