Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski
w roku szkolnym 2017/2018
 
 
 
Opiekun:
- Agnieszka Tołczyk
 
Przewodnicząca:
- Klaudia Wądołowska kl.III Gimnazjum.
 
Zastępca przewodniczącej:
- Sebastian Dąbrowski kl. III Gimnazjum.
 
Sekretarz:
- Marta Dąbrowska kl. III Gimnazjum.
 

Sekcja plastyczna SU:

1.      Marta Dąbrowska kl. III Gimnazjum.

2.      Oliwia Iwaniuk klasa VII Szkoły Podstawowej

3.      Nicole Konopka klasa III Gimnazjum.

4.      Alicja Targońska klasa III Gimnazjum.

5.      Aleksandra Wądołowska klasa III Gimnajum.

6.      Kamila Wierzbicka klasa VII Szkoły Podstawowej

 

Sekcja muzyczna (radiowęzeł):

1. Michał Zajkowski klasa III Gimnazjum;

2. Sebastian Dąbrowski klasa III Gimnazjum.

 
 
 
 

Rekreacja

Rekreacja