Kalendarz roku

Kalendarz pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23–31 grudnia 2017 r.

3.

Ferie zimowe

22 stycznia - 4 lutego 2018 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca - 3 kwietnia 2018 r. 

5.

Egzamin gimnazjalny

18, 19, 20 kwietnia 2018r. (środa, czwartek, piątek)

7.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 listopada (czwartek) 2017 r.

3 listopada (piątek) 2017 r.

30 kwietnia (poniedziałek) 2018 r.

2 maja (środa) 2018 r. 

4 maja (piątek) 2018 r. 

8.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r. 

9.

Ferie letnie

23 czerwca–31 sierpnia 2018 r.

 

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2017/2018

zajęcia pozalek

 

Zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zawadach

 

Nauczyciel

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Godz. Lekcyjna/klasa

Liczba osób

I. Słomczewska

1. Przygotowujące do egzaminu

Środa

8 godz./ III  i II G

5

H. Stypułkowska

1. W świecie baśni i bajek                  

Wtorek

 1 godz.  / I

14

E. Kropiewnicka

1. Zajęcia plastyczno-techniczne

2. j.w.

Wtorek

Czwartek

5 godz./II

6 godz./II

12

11

R. Konopka

1. Sportowe

2. Taneczno-muzyczne

Poniedziałek

Środa

1 godz./ III

1godz. / III

9 chł.

10dz.

E. Lewczuk

1. Rozwojowe z języka polskiego

2. Zaj. usprawniające pisanie wypracowań

Poniedziałek ( co 2 tyg.)

Środa  ( co 2 tyg.)

7-8 godz./ V

7-8 godz./ VI b

7

5

A. Tołczyk

1. Uzupełniające z przyrody

Środa

6 godz./ IV a

4

K. Sawicka

1. Bliżej angielskiego

Poniedziałek

7 godz./VI a,  b

7

G. Zajkowska-Bielawska

1. Geografia- rozwojowe

Piątek (co2 tyg.)

1 godz. / III

3

K. Kardasz

1. Siatkówka

2. Gry zespołowe

Środa

Piątek

8 godz./ Gim.

6 godz./SP

18

15

A. Misiukiewicz

1. Język polski uzupełniające

Poniedziałek

7godz/ IV a

3

M. Piotrowska

1. Zaj. rozwijające czytanie ze zrozumieniem

Poniedziałek(co 2 tyg.)

7 godz. / VI a

3

A. Szymańska

1. Zabawy logiczno- matemat.

2. Koło matematyczne

Piątek

Czwartek

1 godz./ IV a i b

1 godz./ II i III Gim.

9

8

P. Grabowski

1. Zajęcia rozwojowe z biologii

2. Zaj. usprawniające kompetencje matematyczne

Wtorek

Czwartek

1 godz./ II Gim.

7 godz./IV a

5

4

M.Z. Kruszewski

1. Rozwijanie myślenia matematycznego

2. Przygotowujące do egzaminu

Wtorek -co 2 tyg.

Środa

7-8 godz./ VI b

1 godz./III

4

 

4

S. Wądołowski

1. Zajęcia rozwojowe z historii

Środa

7 godz./ VI a

5

D.Dąbrowski

1. Zaj. wprowadzające do języka niemieckiego

2. Przygotowujące do egzaminu

Czwartek

Piątek

7 godz./II Gim

6 godz./ III

1

4

I. Małyszko

1. Usprawniające-  logopedyczne

Środa

Poniedziałek

Piątek

1 godz./ III G

1 godz./I

1 godz./I

1

1

1

J.Szmurło

1. Doradztwo zawodowe

Piątek

1 godz./ III Gim.

12

I. Ludkiewicz

1. Chór

Środa

7 godz.

10

K. Pelc

I. Gosk

Szkolne Koło Caritas